x
DWB Internet heet nu Webbureau Holland

Drupal en SEO: is uw Drupal website vindbaar?

Hoe Drupal u kan helpen om beter gevonden te worden

Een bekend probleem waar nogal wat content management systemen aan lijden, is zoekmachine-onvriendelijkheid en gebrek aan SEO mogelijkheden. Onvriendelijke URLs, duplicate content door verschillende pagina-adressen voor dezelfde pagina, geen mogelijkheden om paginatitels aan te passen, geen META tags, etc.

Wie de zoekmachine vriendelijkheid van zijn website hoog op zijn prioriteitenlijstje heeft staan, heeft in Drupal een trouwe compaan. Hoewel de 'core' van Drupal misschien niet optimaal is toegerust voor SEO technieken, kunnen we eenvoudig door het toepassen van de juiste modules Drupal SEO vriendelijk maken. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden.

Vriendelijke URLs

Vriendelijke URLs zijn belangrijk voor betere vindbaarheid in de zoekmachines. Voor wie het begrip niet kent: we noemen URLs (internet adressen van uw webpagina's) vriendelijk wanneer ze:

  • Niet veranderen in de loop van de tijd
  • Gemakkelijk te onthouden zijn (vooral voor de bezoeker prettig)
  • Vertellen waar de pagina over gaat (dus keywords kunnen bevatten)

Voorbeeld van een onvriendelijke URL:
http://www.eenwebsite.nl/?q=93454&ghd=aa&language=nl&opt=yes&dwb={374|7854|85}

Voorbeeld van een vriendelijke URL:
http://www.eenwebsite.nl/artikelen/wasmachines/bosch

Hoewel de 2 bovengenoemde URLs naar dezelfde pagina kunnen wijzen, voldoet de 2e aan tenminste 2 van de drie voorwaarden voor vriendelijke URLs. Zoekmachines indexeren pagina's met vriendelijke URLs beter terwijl de keywords in de URL bijdragen aan de optimalisatie van de doelpagina.

Drupal biedt van zichzelf de mogelijkheid om vriendelijke URLs te gebruiken. Door dit te combineren met de PathAuto module, gebeurt dit bovendien geheel automatisch: als gebruiker definieert u eenmalig de schema's waarmee de vriendelijke URLs moeten worden gevormd, waarna Drupal zorgt dat elke nieuwe pagina of artikel automatisch van de juiste URL wordt voorzien. Zo kunnen eenvoudig de (keywordrijke) titel, de datum etc, in de URL worden opgenomen.

Global Redirect

Ter aanvulling kan bovendien de Global Redirect module worden gebruikt. Wie ervaring heeft met het gebruik van een content management system, weet wellicht ook dat CMS's soms meerdere pagina adressen gebruiken om te wijzen naar dezelfde pagina. In Drupal zouden in theorie de volgende 3 adressen naar dezelfde content kunnen wijzen:

http://www.eenwebsite.nl/node/428
http://www.eenwebsite.nl/oudnieuws/januari/hond-bijt-man
http://www.eenwebsite.nl/?q=428

Vanuit SEO-perspectief schuilt in bovenstaande situatie het gevaar dat Google dit als duplicate content opvat, oftewel het voorkomen van identieke content op meerdere pagina's. In het ergste geval kan dit leiden tot strafpunten en dus lagere rankings.*) De Global Redirect module zorgt ervoor dat alle 3 de URLs eenzelfde alias krijgen, door de overblijvende URLs d.m.v. een 301 redirect naar de juiste pagina te verwijzen.

(* Er zijn stemmen die beweren dat duplicate content binnen hetzelfde domein bij Google niet tot lagere rankings leidt; een bewezen feit is dit in onze opvatting echter niet).

META tags

De betekenis van META tags vanuit SEO perspectief is tegenwoordig zeer beperkt. Voor websites die zich richten op Nederland (waar Google een marktaandeel van bijna 95% heeft) kan de keywords tag genegeerd worden, omdat Google niets nuttigs met deze tag doet. De META description tag wordt echter nog steeds als nuttig beschouwd.

De Nodewords module biedt webredacteuren de mogelijkheid om per node (pagina, artikel, blogpost) META tags toe te kennen. Keuze van specifieke META tags (abstract, copyright, keywords) kan als voorinstelling worden gemaakt, zodat de gebruiker niet wordt lastiggevallen met overbodige invoervelden, en alleen bijvoorbeeld de description tag gebruikt kan worden.

Broncode

De broncode die door Drupal wordt geproduceerd voldoet aan de webstandaards. De webstandaards bestaan uit de aanbevelingen van het W3C, gecombineerd met de best practices die de webdesign wereld in de loop van de afgelopen jaren zelf heeft ontwikkeld. Websites die zijn ontwikkeld volgens de standaards, zijn voor zoekmachines doorgaans beter toegankelijk en dus beter indexeerbaar dan websites die dat niet zijn. Dit kan de ranking van een website positief beinvloeden.

Eén kanttekening bij de kwaliteit van de broncode van een Drupal website: hoewel Drupal zelf goede kwaliteit code produceert, kan slechte broncode van de gebruikte templates deze kwaliteit natuurlijk aardig onderuit halen. Het is dus zaak om hierop te letten wanneer u templates laat ontwikkelen.

Sitemaps

De module XML Sitemap biedt de mogelijkheid om XML sitemaps te genereren voor zoekmachines zoals Google en Yahoo. Deze sitemaps moeten niet worden verward met het type sitemap dat bedoeld is voor menselijk gebruik. XML sitemaps genereert sitemaps voor zoekmachine bots, bedoeld om doorzoekbare content te identificeren.

Interne linkstructuur

De interne linkstructuur binnen een website geeft zoekmachines informatie over de betekenis van content op een website, zoals welke delen meer en minder belangrijk zijn, thematiek van de site, etc. De related links module kan hierbij behulpzaam zijn. Het compileert zelfstandig een blok 'gerelateerde links' voor verschillende pagina's, terwijl ook handmatig links kunnen worden toegevoegd.

Tenslotte

Bovenstaande lijst is niet compleet. De mogelijkheden om Drupal's SEO kracht te versterken zijn meer dan ruimschoots. En naast Drupal's core en de bestaande uitbreidingsmodules, is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om uw Drupal site uit te breiden met custom modules waarmee ook minder voor de hand liggende functionaliteit kan worden geimplementeerd.

De vraag “is Drupal SEO vriendelijk?”, mogen we dan ook zonder aarzelen met “Ja” beantwoorden. Drupal geeft uitgebreide mogelijkheden om uw website maximaal vindbaar te maken.