x
DWB Internet heet nu Webbureau Holland

Is Drupal de juiste tool voor uw website?

Wanneer is Drupal een goede keuze en wanneer niet?

Drupal is een krachtig en flexibel platform voor het ontwikkelen van vrijwel elk type website. Hieronder zijn een aantal algemene use cases opgesomd waarin Drupal in het bijzonder van pas kan komen.

 • Uw website moet voldoende flexibel zijn om later te kunnen ontwikkelen in nu nog onbekende richtingen. Bijvoorbeeld, u begint met een eenvoudige brochurewebsite maar  wilt de mogelijkheid openhouden om andere functies te kunnen toevoegen, zoals een wiki, e-commerce, forums, mobiel etc.
   
 • U heeft een website nodig die gemakkelijk kan worden geconfigureerd om te kunnen communiceren met andere sites of met andere technologieën.
   
 • U heeft een website nodig die gemakkelijk kan omgaan met complexe werkwijzen en workflows.
     
 • U heeft de mogelijkheid nodig om uw eigen content typen te creëren. Uw pagina’s hebben bijvoorbeeld aangepaste velden nodig om precies te voldoen aan de eisen die u aan de pagina stelt.
     
 • U hebt de mogelijkheid nodig om snel aangepaste functionaliteit aan uw website te kunnen toevoegen.
     
 • U heeft een platform nodig waarmee u webapplicaties kunt ontwikkelen met behulp van third-party API’s.
     

In bepaalde gevallen, zeker wanneer beperkte functionaliteit nodig is, kan het zijn dat Drupal niet de meest voor de hand liggende keuze is:
   

 • U wilt alleen een persoonlijke blog opzetten; in dat geval kan het verstandig zijn om te kiezen voor blogsoftware zoals WordPress.
     
 • Hetzelfde geldt wanneer u alleen een wiki of alleen een forum wilt opzetten; hoewel Drupal geconfigureerd kan worden om als wiki of als forum dienst te doen, is het vaak eenvoudiger om in dat geval gespecialiseerde software zoals MediaWiki of phpBB te gebruiken. Wanneer een combinatie van blog en/of wiki en/of forum nodig is, kan Drupal juist weer wel goed dienst doen, om al deze zaken binnen één platform te integeren.
     
 • Drupal wordt met elke release eenvoudiger in gebruik. Toch neemt ook Drupal een zekere leercurve met zich mee. Wanneer binnen uw organisatie de mogelijkheden ontbreken om enige tijd te investeren in het leren gebruiken van Drupal, is Drupal wellicht niet de beste keuze.