x
DWB Internet heet nu Webbureau Holland

Denk in problemen, niet in oplossingen!

Hoe scherper u uw probleem formuleert, hoe beter wij de optimale oplossing kunnen bieden

Wanneer wij aanvragen ontvangen gebeurt het meer dan eens dat de bijgevoegde brief de ‘complete’ oplossing voor het project bevat. De klant zet het project wordt nauwgezet uiteen, zoals aantal pagina’s, de inrichting van de homepage, de manier waarop de bezoeker naar de informatie navigeert met daarbij de menu-items al één-voor-één opgesomd. Ik kan me gevallen herinneren waarin de klant in zijn aanvraag zelfs zijn besluit over de layout -inclusief kleurstelling meeleverde.

Nu is er geen enkel bezwaar tegen meedenkende opdrachtgevers. Integendeel: een goede communicatie tussen bureau en klant kan een grote bijdrage leveren aan het succes van een webproject. Echter, de klant die zo nauwgezet als bovenstaand de oplossingen voor het probleem aandraagt, ziet belangrijke punten over het hoofd:

  • Het web is ons vak; wij zijn ervaren in het oplossen van internet gerelateerde problemen en we zijn op de hoogte van de laatste technologieen/mogelijkheden. De kans is groot dat wij voor veel problemen een betere oplosssing aandragen.
       
  • Door de oplossing dicht te timmeren voordat u in gesprek met ons gaat, ontneemt u zichzelf de mogelijkheid om te ‘sparren’, nieuwe ideeen te horen en onvermoede invalshoeken te overwegen.
       
  • In de tenderprocedure kan een open vraagstelling voor u een belangrijke graadmeter zijn bij het beoordelen van de vakbekwaamheid, creativiteit en enthousiasme van het bureau. Welke ideeen draagt het bureau aan, met welke voorstellen komen zij, hebben zij zich werkelijk in uw vraag/probleem verdiept, hoe verhouden ze zich tot de andere aanbieders?
       
  • En tenslotte misschien wel het belangrijkste punt, dat van de verwaarloosde probleemstelling. Vaak wanneer een bedrijf besluit om een webproject te starten is men zo gericht op het eindresultaat dat eenvoudigweg wordt vergeten om stil te staan bij de vraag: voor welk probleem zoeken we eigenlijk een oplossing? Alleen door die vraag zo nauwkeurig mogelijk te formuleren kunnen wij tot een nauwkeurige vaststelling van de optimale oplossing komen.

Kortom, ons advies aan prospects en opdrachtgevers-in-wording: richt u vooral op het formuleren van uw vraag, de problemen waarvoor u een online oplossing zoekt, dan stelt u ons in staat om de optimale oplossing aan te bieden.