x
DWB Internet heet nu Webbureau Holland

Backdrop CMS (of: Drupal Light)

Sinds enige tijd kent Drupal een kleiner neefje, Backdrop CMS. Backdrop is gebaseerd op Drupal maar heeft als ambitie de lichtgewicht variant van Drupal te zijn. Drupal Light dus eigenlijk.

Drupal 8

Bij de aanvang van de ontwikkeling van de nieuwste Drupal versie (Drupal 8, wordt in Q4 van 2015 verwacht) zijn ingrijpende besluiten genomen over de onderliggende structuren van de Drupal software. Deze zijn geheel herzien, voor een groot deel herschreven en in lijn gebracht met de actuele professionele opvattingen over software ontwerp.

Dit maakt Drupal 8 een professioneler, beter maar ook zwaarder en wellicht duurder systeem dan zijn voorgangers. 

Niet iedereen heeft zich dan ook kunnen vinden in de besluiten rond Drupal 8 en zo heeft een groep (meer en minder bekende Drupal ontwikkelaars) zich afgesplitst van de Drupal ontwikkelaars community om gezamelijk een nieuw CMS te ontwikkelen, Backdrop CMS.

Gebaseerd op Drupal 

Althans, een nieuw CMS is Backdrop feitelijk niet, want het is -geheel in lijn met de open source filosofie- gebaseerd op de Drupal software. Het is hiervan een afsplitsing of zoals het in software-kringen heet, een fork.

De initiatiefnemers van Backdrop CMS hebben de code base van Drupal 7 genomen en hierin een aantal van de verbeteringen van Drupal 8 geimplementeerd maar zonder de ingrijpende aanpassingen in de onderliggende structuren van de software, zoals is gebeurd in Drupal 8.

Filosofie

De ambitie van de ontwikkelaars van Backdrop CMS is om het beste van 2 werelden samen te brengen: de kracht, mogelijkheden en flexibiliteit van Drupal 8 met het relatieve lichtgewicht karakter van (Drupal 7 en) minder zware CMS systemen.

Daarmee wil Backdrop zich richten op de kleine en middelgrote ondernemer, non-profits, onderwijsinstellingen en andere organisaties die wel hoge eisen stellen aan hun websites maar niet persé de beschikking hebben over het bijbehorende budget.

Daarnaast lijkt Backdrop zich te willen richten op de mogelijkheid van website eigenaren om -meer dan in Drupal het geval is- zoveel mogelijk zelf te doen aan hun website en zo minder afhankelijk te zijn van de inbreng van ontwikkelaars.

Dus: nu kiezen voor Backdrop CMS?

Backdrop heeft mooie ambities geformuleerd en als deze worden waargemaakt dan zal voor een bepaalde categorie website-eigenaren en online ondernemers (zie boven) Backdrop in de toekomst wellicht een optie zijn die het overwegen waard is. Op dit moment lijkt het daarvoor echter nog te vroeg.

Ervan uit gegaan dat Backdrop een Drupal-7-achtig CMS is, is de meerwaarde ervan gering of nihil zolang Drupal 7 nog wordt ondersteund (waarschijnlijk tot in 2017 of 2018). 

Te weinig inzetbare modules

Daarnaast is Backdrop op dit moment nog geen matured systeem: vergeleken met de meer dan 17.000 uitbreidingsmodules die bestaan voor Drupal is de handvol modules die beschikbaar zijn voor Backdrop nog geen serieuze tegenhanger. Hoewel Backdrop -net als Drupal 8- een aantal uitbreidingsmodules naar de core van Drupal heeft verplaatst, is de kans groot dat we bij de huidige stand van zaken toch functionaliteit te kort komen voor de wat zwaardere website. 

Kritieke massa

Ook is op dit moment de vraag nog niet beantwoord of Backdrop de kritieke massa zal bereiken die nodig is om als CMS een vaste en bestendige plaats "in de markt" te behalen. De ontwikkelaars community zal pas echt gaan groeien wanneer er vraag naar Backdrop ontstaat en om dat laatste te bereiken is een grote en enthousiaste ontwikkelaars community nodig. Afijn, het bekende probleem bij de introductie van nieuwe software.

Ons Advies

Ons advies ten aanzien van Backdrop CMS is dan ook om op z'n minst een jaar of 2 te wachten met de keuze voor Backdrop. Tegen die tijd zal beter duidelijk zijn of en hoe Backdrop z'n beloften gaat waarmaken, terwijl pas tegen die tijd de keuze voor een opvolger van uw Drupal 7 website actueel wordt: Drupal 8 of misschien toch Backdrop CMS..?