x
DWB Internet heet nu Webbureau Holland

Onze Technische Randvoorwaarden

Onderstaand een opsomming van de technische randvoorwaarden die wij hanteren bij het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Web standards

De door ons gegenereerde code voldoet aan de actueel geldende opvattingen en best practices ten aanzien van webapplicatie-ontwikkeling.

 • Toepassing van web standards zoals aanbevolen door het W3C
 • Tenminste toegankelijkheidsniveau A volgens WCAG 2.0/ WAI (hoger op verzoek)
 • Toepassing van HTML5 en waar mogelijk de laatste CSS3 specificatie
 • Gebruik van client-side scripting volgens de principes van progressive enhancement (Feature detection)

Browser-ondersteuning

Onze websites ondersteunen een brede range binnen de gangbare browsers, op zowel desktop, tablet als mobiel. Omdat wij ontwikkelen volgens de principes van Responsive Design, zijn de door ons opgeleverde websites per definitie goed bruikbaar en toegankelijk op zowel het kleine scherm van bijvoorbeeld een iPhone als op het brede scherm van een desktop computer.

Compatibiliteit

Algemeen gesproken ondersteunen door ons opgeleverde websites van alle belangrijke webbrowsers de huidige versie + de 2 voorgaande versies 1).  Om als voorbeeld Google Chrome te nemen: per juni 2016 ondersteunen we van deze browser de versies 51, 50 en 49.

Versies lager dan de laatste 3 kunnen op verzoek worden ondersteund, maar dit valt buiten onze reguliere compatibiliteits-policy.

1) Wanneer deze algemene regel niet is toe te passen geldt de stelregel: ondersteuning voor alle versies van een webbrowser die binnen de afgelopen 3 jaar zijn verschenen.

Drupal

Websites worden opgeleverd met de meest actuele versie van Drupal core en uitbreidingsmodules.

Server

In geval van bestaande hosting testen wij voorafgaand aan de ontwikkeling van de website uw server-omgeving op geschiktheid voor een Drupal 7 website. Belangrijke factoren zijn daarbij: server platform en versie, PHP- en mySQL versies, effectief beschikbare hoeveelheid RAM geheugen en overige randvoorwaarden. Mochten hierbij problemen aan het licht komen dan zullen wij u adviseren over de nodige aanpassingen of eventueel migratie naar een andere server-omgeving. 1)

The Drupal Way

Wij volgen bij de ontwikkeling met Drupal nauwkeurig de conventies zoals die binnen de community gelden. Pas dan komen de voordelen van het open source platform volledig tot zijn recht! Zo proberen we altijd eerst oplossingen te vinden binnen bestaande functionaliteit (uitbreidingsmodules). Op deze manier:

 • Besparen we op ontwikkel- en documentatiekosten
 • Gebruiken we in de steeds doorgeteste / matured code
 • Is de veiligheid van de code (en daarmee die van uw website) het best gewaarborgd
 • Kunnen we optimaal gebruik maken van de collectieve kennis binnen de ontwikkelaars-community

Module ontwikkeling

Wanneer binnen de bestaande functionaliteit geen oplossing beschikbaar is zullen we deze zelf ontwikkelen in de vorm van een of meer modules. Bij het schrijven van code, modules en themes volgen we de best practices zoals door Drupal gesteld:

 • Code wordt geschreven volgens de Drupal coding standards
 • en gedocumenteerd volgens Drupal’s Documentation guidelines
 • De aanbevelingen en best practices van het Drupal Security Team worden nauwgezet gevolgd

De voordelen van deze manier van ontwikkelen voor u als website-eigenaar zijn meervoudig: kostenbesparing, snelheid en veiligheid, terwijl de codebase op elk gewenst moment door elke goede Drupal-ontwikkelaar overgenomen kan worden.

1) Sommige van onze klanten (Koninklijke VVNH, N-Sign, Sogeti, NS, TNT Express) geven er de voorkeur aan om inrichting en beheer van de server door ons te laten uitvoeren. Desgewenst kunnen wij u hiervoor een aanbod doen.

Werkwijze

Onze werkwijze laat zich het best omschrijven als Feature Driven Development, waarbij de vereisten zoals bij aanvang geformuleerd steeds het uitgangspunt zijn tijdens de ontwikkeling. Voordelen hiervan zijn de mogelijkheid om verregaand modulair te werken, snel deelresultaat en kostenbesparing ten opzichte van –de oorspronkelijk door ons beproefde maar meer arbeidsintensieve- Test Driven Development. 

Server, versiebeheer

Om downtime en technische problemen op de live website tot een minimum te beperken, wordt alle ontwikkeling uitgevoerd op onze ontwikkelingsserver (die desgewenst voor u toegankelijk is). Pas na doortesten van de aanpassingen en akkoord van u als opdrachtgever, worden de aanpassingen doorgevoerd naar de live server.

Om ongewenste vertragingen in het doorloopproces te voorkomen wordt altijd gebruikt gemaakt van Git versiebeheer, waarvan de repositories zich bevinden op een externe server.