x
DWB Internet heet nu Webbureau Holland

Een veilige website voor je bezoekers: HTTPS

Deel 2: 5 redenen om HTTPS op je website te gebruiken

In deel 1 hebben we in het kort besproken wat HTTPS is en hoe het de veiligheid voor de bezoeker kan verhogen. Dat gebruik van HTTPS behalve voor de bezoeker ook voor de website-eigenaar duidelijke voordelen heeft, komt in dit deel aan de orde.

Wettelijke verplichting

Om direct maar met het meest concrete punt te beginnen: voor de meeste bedrijfswebsites is gebruik van HTTPS wettelijk verplicht. Dit wil zeggen: als website eigenaar ben je wettelijk verplicht om, binnen de grenzen van wat mogelijk en redelijk is, alle zorgvuldigheid te garanderen in de verwerking en bescherming van de persoonlijke gegevens die je bezoekers op je site overlegt.

Omdat SSL voor elke website technisch mogelijk en gezien de geringe investering die het vraagt ongetwijfeld redelijk is, kunnen we er van uit gaan dat de wet HTTPS verplicht op elke website die persoonsgegevens van zijn bezoekers vraag. Dat hoeft niet altijd zeer gevoelige informatie te zijn: ook een E-mailadres valt onder persoonsgegevens.

Help, mijn goede naam!

In de praktijk valt het nogal mee met de straffen die worden opgelegd vanwege de afwezigheid van HTTPS op websites. Voor de online ondernemer kan echter reputatieschade na een (on)veiligheids-incident op zijn website even vervelend zijn als een flinke geldboete.

Stel je de situatie voor waarbij een, of erger nog herhaaldelijke, identiteitsfraude kan worden gelinkt aan jouw website en bedrijf. Dit kan zich snel vertalen in wantrouwen bij de toekomstige bezoeker en kan gemakkelijk, via teruglopende bezoekersaantallen, tot omzetdaling leiden.

De relatief geringe investering die HTTPS vraagt zal doorgaans in geen verhouding staan tot de financiële strop die genoemde reputatieschade voor een onderneming kan betekenen.

betere gebruikerservaring

Hoewel waarschijnlijk veel internetgebruikers niet werkelijk weten wat HTTPS is en wat het in veiligheidsopzicht precies doet, is HTTPS voor de doorsnee bezoeker toch synoniem aan “veiligheid”. Het groene slotje in de Chrome browser of de groene adresbalk in Internet Explorer worden door websitebezoekers herkent als teken van een veilige website.

Een website die HTTPS gebruikt geeft de bezoeker een groter gevoel van veiligheid en vertrouwen en daardoor een prettigere gebruikerservaring. En een betere gebruikerservaring maakt herhaalbezoek en conversie waarschijnlijker, wat op termijn zal leiden tot een succesvollere website.

Laat zien dat je de veiligheid van je bezoeker serieus neemt

Een website eigenaar die HTTPS op zijn website gebruikt laat zien dat hij de veiligheid van z’n bezoekers serieus neemt. Een prettige en vertrouwenwekkende vaststelling voor de klant! Want: een webwinkelier die de veiligheid van z’n shop serieus neemt zal doorgaans ook een nette aflevering van de producten serieus nemen, en de afhandeling in geval van geschillen, nietwaar?

Verantwoordelijkheid van de ondernemer

De verantwoordelijkheid voor een veilge interactie van de bezoeker met een website ligt tenslotte altijd bij de website eigenaar.

Wie zijn websitebezoekers uitnodigt om persoonlijke gegevens te overleggen, schept daarmee bij zijn bezoekers onwillekeurig de verwachting dat met deze gegevens zorgvuldig zal worden omgegaan. En terecht!

Wie serieus is over zijn of haar webshop is vanzelfspreken ook serieus over de veiligheid van de klant.